REFERENCE


Zadovoljstvo klijenta i korisnika naših usluga nama je imperativ. POLION d.o.o. se bavi izgradnjom i održavanjem javne rasvjete, ispitivanjem i atestiranjem elektroinstalacija, izvođenjem električnih, telekomunikacijskih, antenskih i gromobranskih instalacija​ te postavljanjem fotonaponskih sustava.


Infrastrukturni objekti

Stambeno-poslovni objekti

Proizvodno-poslovni objekti

Javni i privatni objekti

Izgradnja javne rasvjete na području grada Vinkovaca (9 ulica) (2019.g.)

Modernizacija mreže javne rasvjete na području Grada Vinkovaca (2019.g.)

Elektroinstalacija nadzornih prometnih kamera u Vinkovcima (2019.g.)

Rekonstrukcija trafostanice - razdvajanje vodocrpilišta Sikirevci (2019.g.)

Izgradnja javne rasvjete pješačkog prilaza iz ulice Vrtno Naselje u ulicu Faličevci (2019.g.)

Radovi na izgradnji javne rasvjete u ulici Ivice Račana u Đakovu (2019.g.)

Radovi na izgradnji javne rasvjete u ulici Mike Tripala u Đakovu (2019.g.)

Rekonstrukcija javne rasvjete na Trgu bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima (2019.g.)

Modernizacija postojeće javne rasvjete LED rasvjetom, Općina Trnava (2019.g.)

Elektrotehnički radovi na rekonstrukciji državne ceste DC2 u Vukovaru (2018.g.)

Radovi na izgradnji javne rasvjeteu ulici Josipa Lovretića u Vinkovcima (2018.g.)

Dobava i montaža LED svjetiljki u Općini Stari Jankovci (2018.g.)

Radovi na izgradnji javne rasvjete u ulici Stjepana Radića u Vinkovcima (2018.g.)

Izgradnja javne rasvjete školskog igrališta OŠ A.G.Matoša u Vinkovcima (2018.g.)

Dobava i ugradnja LED svjetiljki u ulici S.Radića u Budrovcima (2018.g.)

Izgradnja javne rasvjete naselja Pisak (2018.g.)

Modernizacija JR Općine Nuštar - montaža svjetiljki (2018.g.)

Elektrotehnički radovi na CS Borovo 1 (2018.g.)

Rasvjeta odbojkaškog terena u Starim Jankovcima (2018.g.)

Izrada dijela vanjskog osvjetljenja – UPOV Sotin – elektrotehnički radovi (2018.g.)

Izgradnja vanjske rasvjete atletske staze Gimnazije Đakovo (2017.g.)

Kanalizacijski sustav Općine Stari Jankovci - elektroradovi (2017.g.)

Crpne stanice kanalizacijskog sustava naselja Šag – elektrotehnički radovi (2018.god.)

Rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Grada Vukovara te nastavak izgradnje sustava odvodnje u središnjim dijelovima Vukovara - elektrotehnički radovi (2018.god.)

Izvođenje elektroinstalacijskih radova na projektu poboljšanja vodokomunalne infrastrukture Grada Vukovara, radova u perifernim naseljima grada Vukovara na izgradnji objekata vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje (2018.god.)

Kanalizacijski sustav naselja Gašinci – elektrotehnički radovi (2018.god.)

Izgradanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Županja – elektrotehnički radovi (2017.god.)

Proširenje i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u Županji, izgradnja sustava javne odvodnje u Štitaru – elektrotehnički radovi (2017.god.)

Modernizacija javne rasvjete u naseljima Općine Stari Jankovci (2017.god.)

Izgradnja sustava odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava naselja Šarengrad i Bapska - elektrotehnički radovi (2017.god.)

Rekonstrukcija državne ceste i kružnog toka u Otoku, izmještanje postojećih stupova javne rasvjete i izrada novih rasvjetnih mjesta (2017.god.)

Izgradnja javne rasvjete na parkingu u Ulici Augusta Cesarca u Đakovu (2017.god.)

Modernizacija javne rasvjete naselja Sotin u Vukovaru (2017.god.)

Izgradnja javne rasvjete u ulicama I. Mažuranića i I. G. Kovačića u Đakovu (2017.god.)

Dobava i montaža LED svjetiljki u ulici J. Kozarca u Piškorevcima (2017.god.)

Izgradnja javne rasvjete u ulici Augusta Šenoe u Đakovu (2017.god.)

Postavljanje LED rasvjete u ulici Gregićev Sokačak u Piškorevcima (2017.g.)

Postavljanje LED rasvjete u ulicama Sajmište, Prilaz ekonomiji, Gardun i Medenica u Piškorevcima (2017.g.)

Postavljanje LED rasvjete u ulicama A. Šenoe, P. Miškina, I. Meštrovića i Gardun u Piškorevcima (2017.g.)

Modernizacija javne rasvjete LED rasvjetom u Vinkovcima (2016.-2018.god.)

Radovi na izgradnji JR I.K.Sakcinskog i Kolodvorska u Vinkovcima (2017.god.)

Izgradnja Javne rasvjete u ulicama Ivana Domca, Slavka Mađera i Lipa (2016.god.)

Zamjena neučinkovite javne rasvjete energetski učinkovitijom LED rasvjetom u Vinkovcima (2015.god.)

Zamjena neučinkovite javne rasvjete energetski učinkovitijom LED rasvjetom (2015.god.)

Izgranja javne rasvjete u Ulici Ljudevita Gaja (od Ulice kralja Zvonimira do trga Josipa Runjanina) u Vinkovcima (2015.god.)

Izgradnja javne rasvjete u Ivana Gorana Kovačića u Vinkovcima (2015.god.)

Izgradnja javne rasvjete u Ulici Josipa Kozarca u Vinkovcima (2015.god.)

Modernizaciju javne rasvjete u Općini Privlaka – energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta (2014.god.)

Izvođenje infrastrikturnih radova elektroinstalacija i javne rasvjete na BIC – poslovno inovacijskom centru Vukovar (2013.god.)

Izgradnja elektroinstalacija na precrpnim stanicama kanalizacijske mreže te programiranje i poštanje u rad upravljačkih ormara i crpki u Pavićevoj ulici, Đakovo (2014.god.)

Izgradnja javne rasvjete u ulicama Glagoljaška i Ivana Gundulića u Vinkovcima (2013.god.)

Izvođenje građevinskih, elektromontažnih, te radova javne rasvjete u poslovnoj zoni Nijemci (2013.god.)

Izgradnja elektroinstalacija na crpnim stanicama sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Kuševac-Ivanovci (2013.god)

Modernizacija javne rasvjete u naselju Lijeva bara u Vukovaru (2013.god.)

Vodocrpilište, Ilok (2002.god.)

Luča uprava Vukovar, izgradnja TS 1000kVA, napajanje i kompenzacija za dizalicu 400kW, Vukovar (2007.god.)

Izgradnja infrastrukture gospodarske zone, Vukovar (2008.god.)

Izgradnja rasvjete na šetalištu i Vijencu J. Gotovca, Vinkovci (2003.god.)

Sanacija trafostanica na vojnom vježbalištu Gašinci, Đakovo (2010.god.)

Isporuka i montaža ekoloških rasvjetnih tijela, Vukovar (2009.god.)

Izmještanje visokonaponskog voda, Vodoprivreda Vinkovci d.d. (2008.god.)

Izgradnja vanjske rasvjete parkirališta u Vukovaru (2008.god.)

Održavanje elektroinstalacija, Vibrobeton d.d. Vinkovci (2007-2009.god.)

Održavanje elektroinstalacija na objektima Hrvatskih šuma, Vinkovci (2007-2009.god.)

Izgradnja javne rasvjete na području grada Đakova (2007.god.)

Izgradnja javne rasvjete u A. Šenoe, Đakovo (2006.god.)

Izgradnja javne rasvjete u industrijskoj zoni Đakovo (2006.god.)

Održavanje javne rasvjete, Općina Satnica Đakovačka (2006.-2010.god.)

Održavanje javne rasvjete, Općina Levanjska Varoš (2007.-2011.god.)

Izgradnja javne rasvjete na Blok tržnici u Vinkovcima (2006.god.)

Izgradnja javne rasvjete u Piškorevcima (2005.god.)

Izgradnja javne rasvjete na području grada Đakova (2005.god.)

Izgradnja javne rasvjete u ulicama M.A.Relkovića, V.Nazora i A.Starčevića u Vinkovcima (2005.god.)

Održavanje javne rasvjete, Grad Đakovo (od 2003.god.)

Održavanje javne rasvjete, Grad Vinkovci (od 2003.god.)

Elektroinstalacije na objektu zgrade u V. Bukovca 11-13, 23-25, 27-29, 31-33, 35-37, 39-41, Vukovar (2013.god.)

Elektroinstalacije na objektu Dva dizala, Domovinskiog rata 2 i 4, B. Naselje, Vukovar (2012.god.)

Višestambeni objekti u ui. Bagrema i Islandska, Vukovar (2012.god.)

Poslovno-ugostiteljski objekat Širić, Hrvatskih dragovoljaca 6, Tovarnik (2012.god.

Višestambeni objekat u N. Perlića i K. Zvonimira, Vukovar (2012.god.)

Višestambena zgrada, Ružina 74, Osijek (2012.god.)

Višestambena zgrada, Ilirska 56, Osijek (2011.god.)

Višestambeno-poslovna zgrada, Glagoljaška 16, Vinkovci (2011.god.)

Višestambeno-poslovna zgrada, A. Hebranga Vinkovci (2011.god.)

Završetak električne instalacije, telefonske instalacije i antenskog sustava, : Dalmatinca, Vinkovci (2013.god.)

Stambeno-poslovna zgrada, Vukovar (2010.god.)

Stambeno-poslovna zgrada, Vinkovci (2010.god.)

Stambeno-poslovna zgrada E2a, Vukovar (2005.god.)

Stambeno-poslovna zgrada Vinil, Vinkovci (2007.god.)

Stambeno-poslovna zgrada Baštijanova, Zagreb (2006.god.

Stambena zgrada Primorska BB, Zagreb (2004.god.)

Stambena zgrada B. Zadre 175-179, Vukovar (2003./2004.god.)

Stambena zgrada E3, Vukovar (2002.god.)

Rekonstrukcija rasvjete u LED na sportskoj dvorani OŠ Privlaka (2019.g.)

Dobava i ugradnja LED reflektora Tenis klub Vinkovci (2018.g.)

Elektroradovi na UPOV Koška (2018.g.)

Elektroradovi na vodocrpilištu Sikirevci (2018.g.)

Demontaža trafostanice na DC Kanovci (2018.g.)

Revizija trafostanice Lovas (2018.g.)

Elektroradovi na Zalužju – objekti Vodoprovrede Vinkovci d.d. (2014.god.)

Fotonaponska elektrana 30kW, poslovna zgrada Sokol d.o.o. Vinkovci (2013.god.

Elektroinstalaterski radovi na objektu Proizvodne hale Vibrobeton Vinkovci (2003.god.)

Interventni elektroradovi na crpnim stanicama, ustavama i branama, Vinkovci, Osijek i Baranja (2006.god.)

Metallum proizvoda hala, Slavonski Brod (2002.god.)

Elektroinstalaterski radovi na objektu Farma Klisa, Klisa (2008.god.)

Izvođenje elektrotehničkih radova na dogradnji DV Vrtuljak u Nuštru (2019.g.)

Elektrointalacije manifestacije Vinkovačke jeseni (2019.g.)

Elektro-održavanje objekta Zavoda za javno zdravstvo u Vinkovcima (2019.g.)

Elektro-održavanje objekata GTG d.o.o. Vinkovci (2019.g.)

Elektroradovi na Upravi šuma Vinkovci (2019.g.)

Instalacija zaštite od munje, poljoprivredni obrt u Retkovcima (2019.g.)

Elektroinstalaterski radovi na objektu Farma Andrijaševci (2019.g.)

Elektroradovi na energetskoj obnovi OŠ Dalj (2019.g.)

Elektroradovi na energetskoj obnovi DV Ilok, (2019.g.)

Elektroradovi na montaži i instalaciji dekorativne rasvjete u Đakovu (2018.g.)

Elektroradovi na objektu Veterinarska škola Vinkovci (2018.g.)

Elektro-održavanje objekta Zavoda za javno zdravstvo u Vinkovcima (2018.g.)

Elektro-održavanje objekata GTG d.o.o. Vinkovci (2018.g.)

Izvođenje radova obnove i izgradnje obiteljskih kuća po Programu organizirane ugradnje građevinskog materijala - Elektroradovi (2018.g.)

Elektroradovi na objektu osnovne škole u Srijemskim Lazama (2018.g.)

Elektroradovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Dalju (2018.g.)

Izrada elektroinstalacija na objektu u vlasništvu grada Vinkovaca Glagoljaška 4 (2018.g.)

Izrada elektroinstalacija, poslovni prostor u Glagoljaškoj 16, Vinkovci (2018.g.)

Postavljanje elektrotehničkih instalacija prilikom izgradnje spomenika Vučedolskog ljevača bakra u Vinkovcima (2017.g.)

Kabliranje elektroagregata na vodocrpilištu Sikirevci (2017.g.)

Elektroradovi na kapelici ELTZ u Vukovaru (2017.g.)

Elektromontažni radovi na izgradnji i rekonstrukciji distribucijske elektroenergetske mreže (2017.god.)

Izvođenje elektrotehničkih radova na energetskoj obnovi dječjeg vrtića u Lovasu (2018.god.)

Rekonstrukcija stambene zgrade u Hostel, Vinkovci – elektrotehnički radovi (2017.god.)

Izgradnja dječjeg vrtića "Ribica" u Sarvašu – elektrotehnički radovi (2016.god.)

Rekonstrukcija i prenamjena dijela kotlovnice u prostor Gradske knjižnice Vukovar – elektroradovi (2016.god.)

Elektroradovi na izbjeličkom kampu Opatovac (2015.god.)

Izvođenje elektroradova na Spomen obilježju stradalima u Sotinu (2015.god.)

Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektima OLAJNICA br.9 – 12 Vukovar (2015.god)

Elektroradovi na objektima u ulici Jelene Kotromanić Vukovar (2015.god.)

Izvođenje elektroradova na poplavljenom području – Dom Đurići (2015.god.)

Izvođenje elektroradova na skladištu poljoprivrednih proizvoda, mosne vage, vagarske kućice i praonice u Berku (2015.god.)

Elektromontažni radovi na izgradnji i rekonstrukciji distribucijske elektroenergetske mreže na području Elektre Vinkovci (2015.god.)

Elektrotehnički radovi na objektu Auto servis Crnaić – vanjska rasvjeta (2015.god.)

Izvedba elektroradova na poplavljenom području – stambene i gospodarske zgrade, B.Jedinstva 12, Strošinci (2014.god.)

Izvođenje radova na sanaciji transformatorske stanice u Tovarniku (2014.god.)

Elektroinstalacijski radovi na objektu Croatia banka Vukovar (2014.god.)

Izgradnja dječjeg vrtića s pratećim sadržajima (igralište) i uređenje okoliša, Stari Jankovci (2013.god.)

Nužna sanacija električnih instalacija u poplavljenim stambenim građevinama registriranih u Elektri Vinkovci kao kupci kategorije kućanstvo na području naručitelja u Vukovarsko Srijemskoj županiji, općine Gunja i Drenovci (2014.god.)

Elktroinstalacijski radovi Eko-etno centar Adica u Vukovaru (2012.god.)

Hrvatski zavod za zapošljavanje, V. Nazora 12, Vukovar (2012.god.)

Ugradnja uređaja za uštedu potrošnje električne energije na javnoj rasvjeti u Vinkovcima (2013.god.)

Postavljanje FN elektrana – obiteljske kuče Mravak, Vukovar (2013.god.)

Industrijsko obrtnička škola Vinkovci, FN elektrana (2013.god.)

Elektroinstalacijski radovi na objektu Dom kulture Trpinja (2013.god.)

Elektroinstalacijski radovi na objektu zgrade dječjeg vrtića u Sotinu (2013.god.)

Elektromontažni radovi na izgradnji kučnih priključaka Vinkovci, Otok, Vukovar i Ilok (2012.god.)

Elektromontažni radovi na izgradnji kučnih priključaka, Županja, Vukovar, Vinkovci i Otok (2011.god.)

Izrada elektroinstalacija u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci (2011.god.)

Elektromontažni radovi na izgradnji kučnih priključaka, Ilok, Vukovar, Vinkovci (2010.god.)

Elektromontažni radovi na izgradnji kučnih priključaka, Vukovar, Ilok, Županja i Otok (2009.god.)

Postavljanje dekorativne rasvjete za božićne i novogodišnje blagdane u gradu Vinkovci (2007.god.)

Dječji vrtić Radost, Osijek (2005.god.)

Područni ured za katastar, Vukovar (2002.god.)