PROIZVODI


about img

UREĐAJ ZA CENTRALNO UPRAVLJANJE RASVJETOM I UŠTEDU ELEKTRIČNE ENERGIJE

UREĐAJ ZA CENTRALNO UPRAVLJANJE RASVJETOM I UŠTEDU ELEKTRIČNE ENERGIJE ugrađuje se na nove i postojeće sustave javne rasvjete. Uređaj selektivno upravlja pojedinim dijelovima javne rasvjete ovisno o potrebama rasvijetljenosti pojedinih dionica, te omogućava prilagodbu zahtjevima intenziteta i vrsti prometa.


Javna rasvjeta svojim udjelom u proračunu utječe na mogućnosti lokalnih zajednica.

- Predimenzioniranost i loša regulacija javne rasvjete je naslijeđeno stanje u gotovo svim gradovima i općinama
- Ugradnjom CUR uređaja za regulaciju i umjeravanjem osvijetljenosti javna rasvjeta ostvaruje uštedu
- Uštedom se ne smanjuje funkcionalnost javne rasvjete
- Projektantima omogućava veću fleksibilnost i upravljivost javne rasvjeta.

Osnovne karakteristike
CUR uređaja:

- Smanjuje potrošnju električne energije u rasponu od cca 10 – 35 % u ovisnosti o režimu rada, te donosi vidljivu uštedu po računu
- Produžava vijek trajanja izvora i aktivnih komponenti svjetiljki, što bitno smanjuje trošak održavanja
- Ekološki aspekt, nižom potrošnjom energije utječemo na emisiju CO2 i na svjetlosno onečišćenje


Nudimo kompletnu uslugu koja obuhvaća:

- Tehnički izvid situacije
- Sva potrebna mjerenja
- Ugradnju i podešavanje uređaja
- Cjelovitu implementaciju u sustav
- Kreditiranje investicije

Princip implementiranja CUR uređaja u postojeći sistem javne rasvjete:

- Uređaj se nalazi u ormaru za vanjsku i unutarnju montažu, koji može biti novo ugrađeni ili se može koristi postojeći ukoliko zadovoljava tehničke preduvjete.
- Implementacija ne zahtijeva dodatno kabliranje sustava.


Princip rada CUR uređaja:

- Uređaj uštedu električne energije postiže smanjenjem napona na žaruljama po četiri stupnja redukcije (210V, 200V, 190V i 180V) u ovisnosti o željenom stupnju osvijetljenosti pojedine ulice ili zone, kao i dijela noći. U pravilu, nakon ponoći se ostvaruje najveći stupanj uštede.
- Idući vid uštede oslanja se na programirani način rada čime je rasvjeta uključena samo za vrijeme kada je efekt rasvjete stvaran i koristan za građane, vezano za izlazak i zalazak sunca. Isti programator omogućuje komforan rad za unaprijed unesene datume kao što su Božić, Nova Godina i tako dalje.
- Produljeni rok trajanja rasvjetnih tijela (do 100%) ostvaruje se smanjenim opterećenjem. U tom režimu žarulje se manje griju i manje su podložne zamoru materijala, što rezultira uštedom na nabavi žarulja kao i na radnim satima potrebnim za izmjenu.
- Uređaj ne zahtijeva održavanje, a komponente sustava dizajnirane su za dugi vijek upotrebe.


ORJETACISKI CIJENIK ZA MONTAŽU UREĐAJA ZA CENTRALNO UPRAVLJE JAVNOM RASVJETOM I UŠTEDU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Red. broj

Naziv

Jed. mjere

Jedinična cijena (kn)

1. CUR 21 KVA 3f kom. 32.000,00 kn
2. CUR 15 KVA 3f kom. 26.000,00 kn
3. CUR 9 KVA 3f kom. 20.000,00 kn
4. CUR 6 KVA 3f kom. 17.000,00 kn
5. CUR 5 KVA 1f kom. 14.000,00 kn
6. CUR 7 KVA 1f kom. 15.000,00 kn
7. CUR 10 KVA 1f kom. 18.000,00 kn
DODATNA OPCIJA:      
8. Digitalni godišnji dvokanalni sat kom. 2.500,00 kn