O NAMA


POLION d.o.o. za proizvodnju promet i usluge, posluje od 1991. godine. Djelatnosti kojima se bavimo su izgradnja i održavanje javne rasvjete, ispitivanje i atestiranje elektroinstalacija, izvođenje električnih, telekomunikacijskih, antenskih i gromobranskih instalacija​ te postavljanje fotonaponskih sustava.​ Radove izvodimo ​na visokogradnji i niskogradnji, na novim ili postojećim stambenim, poslovnim, industrijskim i drugim objektima. Dugogodišnje iskustvo, stručnost kvalificiranih djelatnika i vrhunska oprema koja se koristi kod instaliranja, montaže, testiranja i servisiranja jamstvo su kvalitete.

Politika kvalitete i okoliša


POLION d.o.o. je poduzeće sa sjedištem u Vinkovcima koje je u razdoblju od 25 godina postojanja razvilo svoju osnovnu djelatnost: elektroinstalaterski radovi koji se obavljaju na privremenim / dislociranim gradilištima kod kupaca / investitora.

Poslovni uspjeh poduzeća POLION d.o.o. gradi se na stalnom praćenju i unapređenju kvalitete usluga, održivosti poslovanja i sustavnoj brizi za okoliš.

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem uspostavljen je na osnovu zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 i provodi se na svim razinama poduzeća.


Naši ciljevi:•Osigurati našim kupcima proizvode i usluge najviše kvalitete

•Zadovoljavati zahtjeve i potrebe kupaca, investitora, lokalne zajednice i drugih zainteresiranih strana

•Naše poslovne aktivnosti provoditi sukladno odgovarajućim zakonima, propisima i standardima •Konstantno usklađivanje poslovanja sa zakonskim odredbama

•Održavanje i stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnosti na radu

•Konstantno osposobljavanje i edukacija djelatnika

•Stalna briga o zaštiti zdravlja i sigurnosti svih naših djelatnika

•Sprečavati onečišćenja okoliša i odgovorno gospodariti otpadom

•Povećati djelatnost poduzeća i koristiti nove tehnologije u poslovanju

•Koristiti sve resurse na principima održivog razvoja

•Kontinuirano poboljšavamo naše znanje, interne procese i rad kako bismo što bolje ispunili potrebe naših kupaca. Želimo stalno unapređivati sve aspekte našeg poslovanja kroz implementaciju procesa upravljanja kvalitetom i okolišem te poticajnu radnu okolinu uz osiguranje otvorene komunikacije s našim zaposlenicima, kupcima, investitorima, dobavljačima, lokalnom zajednicom i zainteresiranim stranama.

•Svi djelatnici su upoznati s politikom kvalitete i okoliša te je primjenjuju kroz svoje svakodnevne aktivnosti i izvršavanje postavljenih zadaća.

•Ostvarivanje ciljeva postavljenih ovom politikom je stalan zadatak svih zaposlenih.